Handchirurgie

Er wordt in het MUMC+ multidisciplinair samengewerkt in het expertise centrum hand en pols met de specialismes Orthopedie en Chirurgie. Dit expertisecentrum is gepositioneerd binnen het Centrum voor Bewegen. Het is een bewuste keuze van het MUMC+ geweest om voor discipline overstijgende thema’s te kiezen.
Het expertise centrum hand en pols heeft een super regionale klinische functie. Daarnaast is het team op het gebied van onderwijs en voorlichting actief voor patiënten, huisartsen en collega's. Het team staat ervoor de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Het maatschappelijke economische belang van de handfunctie is groot. Patiënten met handproblemen ondervinden vrijwel direct hinder in hun werkzaamheden. Het verlies van een arbeidzaam leven is daardoor bij handproblemen groot. Artrose van de duimbasis treft met name vrouwen en mannen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar, daarom focust deze aanvraag zich dan ook op dit ziektebeeld. Binnen het MUMC+ is de behandeling van artrose een speerpunt en past binnen het Centrum voor Bewegen.
Er wordt een steeds nauwere samenwerking verwacht van de teams Traumachirurgie, Handchirurgie, Orthopedie met ondersteuning van Reumatologie, Revalidatie, Fysiotherapie, Ergotherapie en een Orthopedisch instrumentenmaker. Er wordt maandelijks een multidisciplinair spreekuur georganiseerd waarbij al deze specialismen aanwezig zijn.  Tevens wordt vergaderd onder het voorzitterschap van drs. T. Lauwers.
Een systeem van transmurale stages voor de AIOS van alle betrokken specialismen bij elkaar wordt momenteel georganiseerd. Het doel hiervan is ook de aspecten van handpathologie buiten het eigen domein en de rol van andere specialismen te leren kennen.
Een regionaal “moeilijke casus bespreking” wordt herhaald met de bedoeling hier regelmaat in te brengen.

Video Reconstructieve Handchirurgie
Reconstructieve handchirurgie

Folders

Sluit de enquête