Wetenschappelijke Studies

De N-LVA studie

Contactpersoon: Alieske Kleeven, arts-onderzoeker plastische chirurgie, alieske.kleeven@mumc.nl

In 2023 is in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen en het Erasmus MC in Rotterdam de Nederlandse LVA (N-LVA) studie gestart. In dit onderzoek wordt de LVA operatie vergeleken met een schijnoperatie (shamoperatie). Tijdens de operatie wordt een lymfevat verbonden met een bloedvat, zodat het lymfevocht hierdoor wordt afgevoerd. Tijdens de schijnoperatie wordt deze operatie nagebootst, maar wordt er geen LVA gemaakt. Zowel mannen als vrouwen met kanker-gerelateerd lymfoedeem van één arm of één been mogen deelnemen aan dit onderzoek. In totaal zullen er 110 patiënten deelnemen, waarvan 70 met lymfoedeem van de arm en 40 met lymfoedeem van het been. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de kwaliteit van leven, de kosteneffectiviteit, het stoppen van conservatieve therapie en of het volume van de arm of het been afneemt. 

De studie is momenteel in de inclusie fase, dat betekent dat er plekken vrij zijn om deel te nemen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, laat u dan verwijzen via uw huisarts naar ons ‘lymfoedeemspreekuur’. Mocht u liever in het Radboudumc of het Erasmus MC gezien worden, neemt u dan contact op met de coördinerend onderzoeker (zie e-mailadres hierboven). 

Kijk voor meer informatie op: www.nlvastudy.com

THE LYMPH TRIAL

Contactpersoon: Yasmine Jonis, arts-onderzoeker plastische chirurgie, yasmine.jonis@mumc.nl

In 2019 is in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen ‘the LYMPH trial’ gestart. In dit onderzoek wordt de LVA operatie vergeleken met de conservatieve therapie, oftewel de kous en lymfedrainage.  Tijdens deze operatie wordt een lymfevat verbonden met een bloedvat, zodat het lymfevocht hierdoor wordt afgevoerd. (Kijk voor meer informatie in de “patiënten folder”) Volwassen vrouwen met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem in de arm komen hiervoor in aanmerking. Hierbij zullen in totaal 120 patiënten 2 jaar worden gevolgd, 60 patiënten krijgen de operatie en 60 patiënten conservatieve therapie. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit, stoppen van conservatieve therapie en of het volume van de arm afneemt.

De studie is momenteel in de follow-up fase. Er zijn geen plekken meer vrij om deel te nemen.

Kijk voor meer informatie op: www.thelymphtrial.com.
Voor ervaringen van vrouwen die deel hebben genomen in de studie kijk op:
https://thelymphtrial.com/patienten-verhalen/

Robot-LVA onderzoek

Contactpersoon: Yasmine Jonis, arts-onderzoeker plastische chirurgie, yasmine.jonis@mumc.nl 

Momenteel zijn we bezig met de tweede fase van het Robot-LVA onderzoek. Vanaf september 2017 tot maart 2019 hebben we de eerste pilot studie met in totaal 20 vrouwen uitgevoerd. In dit gerandomiseerde tweede onderzoek worden vrouwen of met de hand geopereerd, of met de robot om lymfevaten te hechten aan veneuze vaten om zo verlichting in het lymfoedeem te geven (meer informatie in onze patiënten folder). In totaal zullen er 60 vrouwen meedoen aan dit onderzoek. Vrouwelijke patiënten met secundair lymfoedeem in de arm na borstkanker komen mogelijk in aanmerking om deel te nemen. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat u dan via uw huisarts verwijzen naar ons "lymfoedeemspreekuur". Op het lymfespreekuur wordt gekeken naar de inclusiecriteria voor mogelijke deelname.    

Zie ook deze Video Reportage  (Laatste Update : Maart 2019)  https://thelymphtrial.com/

BORSTRECONSTRUCTIE MET HERSTEL VAN HET GEVOEL : DBR-NERVES studie

Contactpersoon: Joep van Rooij, onderzoeker plastische chirurgie joep.van.rooij@mumc.nl

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie wordt de invloed van zenuwherstel bij DIEP-borstreconstructies op het gevoel in de borst onderzocht. Deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig over twee even grote groepen verdeeld: de ene groep patiënten krijgt een DIEP-borstreconstructie zonder zenuwherstel en de andere groep krijgt een DIEP-borstreconstructie met zenuwherstel. Na de operatie wordt het gevoel in de borst over een periode van twee jaar op vijf momenten gemeten. Daarnaast wordt een aantal keer een vragenlijst over kwaliteit van leven afgenomen. Op basis van de resultaten van de huidige studie zullen wij op zowel nationaal als internationaal niveau meer uitspraak kunnen doen over de invloed van zenuwherstel op terugkeer van het gevoel in de gereconstrueerde borst.

 

BREAST II- EVE studie:

Per januari 2023 wordt AFT (lipofilling) als totale borstreconstructie vergoed vanuit het basispakket. Dit betekent dat deze behandeling voor meer patiënten makkelijker beschikbaar is geworden. Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier: Standpunt AFT na een totale borstverwijdering | Standpunt | Zorginstituut Nederland 
De belangrijkste voorwaarde hierin is dat u enkel in aanmerking komt voor deze vorm van borstreconstructie indien uw borstregio niet eerder bestraald is geweest. Indien dit wel het geval is, dan komt u op dit moment niet in aanmerking voor vergoeding van deze behandeling. Wel hebben we voor patiënten die radiotherapie hebben ondergaan een wachtlijst waarop wij u indien gewenst op kunnen plaatsen. Er wordt hard gewerkt aan een vervolg studie voor bestraalde patiënten en zodra wij hier meer informatie over beschikbaar hebben, kunnen wij u vanuit de wachtlijst als eerste contacteren.

Op dit moment wordt de AFT behandeling voor een totale borstreconstructie uitgevoerd in een beperkt aantal centra. De actuele lijst met deelnemende centra vindt u hier: Locaties voor totale borstreconstructie met Lipofilling (AFT) - NVPC 

Naast de standaard behandeling is op dit moment de EVE-studie nog open voor inclusie. Dit betreft een lotingsstudie voor het wel dragen van de EVE-cup (zoals de standaard behandeling) of de controle groep. In de controle groep zal de operatie worden uitgevoerd zonder het hoeven dragen van de EVE-cup. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de EVE-studie, is het uiteraard géén garantie dat u ook de behandeling zonder pomp krijgt omdat dit een loting betreft. De behandeling met pomp is tevens dezelfde standaard behandeling zoals deze vanuit de zorgverzekeraar vergoed wordt. 
De deelnemende centra aan de EVE-studie zijn: Maastricht UMC+, Alexander Monro Borstkankerziekenhuis te Bilthoven, Ziekenhuisgroep twente te Hengelo en VU medisch centrum te Amsterdam.

Heeft u studie gerelateerde vragen of bent u bestraald en wilt u zich graag op de wachtlijst voor bestraalde patiënten laten plaatsen, mail dan naar: breasttrial.pch@mumc.nl

 

Sluit de enquête