Wetenschappelijke Studies

Robot-LVA onderzoek

Contactpersoon : Joost Wolfs, onderzoeker microchirurgie, joost.wolfs@mumc.nl

Momenteel zijn we bezig met de tweede fase van het Robot-LVA onderzoek. Vanaf september 2017 tot maart 2019 hebben we de eerste pilot studie met in totaal 20 vrouwen uitgevoerd. In dit gerandomiseerde onderzoek worden vrouwen of met de hand geopereerd, of met de robot om lymfevaten te hechten aan veneuze vaten om zo verlichting in het lymfoedeem te geven (meer informatie in onze patiënten folder). We hebben toestemming om dit onderzoek uit te breiden met in totaal nog 40 vrouwen. Vrouwelijke patiënten met secundair lymfoedeem in de arm na borstkanker komen mogelijk in aanmerking om deel te nemen. Op het lymfespreekuur wordt gekeken naar de inclusiecriteria voor mogelijke deelname.    Zie ook deze Video Reportage  (Laatste Update : Maart 2019)