Wetenschappelijke Studies

Hebon deelstudie: Borstoperaties

Contactpersoon: Juliënne Berben, arts-onderzoeker plastische chirurgie. 

U heeft een uitnodiging ontvangen voor een Hebon deelstudie over kwaliteit van leven bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.

Door middel van een vragenlijst verzamelen wij informatie over de kwaliteit van leven van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Als deelnemer van de Hebon studie bent u misschien al bekend met dergelijke vragenlijsten. We stellen het dan ook zeer op prijs als u wilt deelnemen aan een vragenlijst specifiek over borstoperaties en borstreconstructies.

U kunt ook deelnemen als u géén borstoperatie heeft ondergaan.

Door op onderstaande link te klikken komt u op de inlogpagina van de deelstudie. Daar kunt u de vragenlijst starten door in te loggen met de codes die u per post ontvangen heeft. https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_74JTkFIRB0yTlyZ

Contact
Mocht u vragen hebben kunt u ons telefonisch en via mail bereiken.
hebon.plastischechirurgie@mumc.nl
+31 (0) 43 387 23 08 maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur

BREAST Trial II

Contactpersoon: Jamilla Wederfoort, arts onderzoeker plastische chirurgie jamilla.wederfoort@mumc.nl

Per december 2020 zijn wij gestart met de BREAST-II studie. Dit is een nevenstudie van het hoofdonderzoek genaamd de BREAST trial. De BREAST-II is een multicenter cohortonderzoek naar volledige borstreconstructie middels autologe vettransplantatie (AFT), oftewel lipofilling. De overheid heeft voor dit nevenonderzoek een bedrag vrijgemaakt om landelijk maximaal 350 vrouwen te behandelen. Het Maastricht UMC+ is één van de 10 centra die meedoet met dit onderzoek. Het grootste verschil met het hoofdonderzoek is dat er geen randomisatie meer zal plaatsvinden. Er wordt dus niet meer geloot naar een reconstructie met prothese en patiënten mogen zelf kiezen voor een reconstructie middels AFT. Indien zij dan ook in aanmerking komen, kunnen zij meedoen met de studie.
Voor meer informatie over de BREAST-II studie, klunt u onze website bezoeken www.thebreasttrial.com
Indien u geïnteresseerd bent in deze studie en denkt in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen of zich laten verwijzen naar één van de deelnemende plastische chirurgen. Tijdens het reconstructie gesprek wordt dan bekeken of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze reconstructie.
Zie ook http://plastischechirurgie.mumc.nl/actueel/mumc-tv/6200455288001-reconstructie-door-middel-van-lipofilling
Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=ABMNvWVcHRo&t=7s

The LYMPH trial

Contactpersoon: Joost Wolfs, arts onderzoeker plastische chirurgie  joost.wolfs@mumc.nl

In 2019 is in samenwerking met het Radboud UMC in Nijmegen ‘the LYMPH trial’ gestart. In dit onderzoek wordt de LVA operatie vergeleken met de conservatieve therapie, oftewel de kous en lymfedrainage.  Tijdens deze operatie wordt een lymfevat verbonden met een bloedvat, zodat het lymfevocht hierdoor wordt afgevoerd. (Kijk voor meer informatie in de “patiënten folder”) Volwassen vrouwen met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem in de arm komen hiervoor in aanmerking. Hierbij zullen in totaal 120 patiënten 2 jaar worden gevolgd, 60 patiënten krijgen de operatie en 60 patiënten conservatieve therapie. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit, stoppen van conservatieve therapie en of het volume van de arm afneemt.

Mocht u geïnteresseerd zijn, laat u dan verwijzen via uw huisarts naar ons ‘lymfoedeemspreekuur’. Tijdens deze poliafspraak zullen we in kaart brengen of u aan de criteria voldoet om mee te doen.

Kijk voor meer informatie op: www.thelymphtrial.com.
Voor ervaringen van vrouwen die deel hebben genomen in de studie kijk op:
https://thelymphtrial.com/patienten-verhalen/

CHIRURGIE VOOR LYMFOEDEEM : Robot-LVA onderzoek

Contactpersoon : Joost Wolfs, onderzoeker microchirurgie joost.wolfs@mumc.nl

Momenteel zijn we bezig met de tweede fase van het Robot-LVA onderzoek. Vanaf september 2017 tot maart 2019 hebben we de eerste pilot studie met in totaal 20 vrouwen uitgevoerd. In dit gerandomiseerde onderzoek worden vrouwen of met de hand geopereerd, of met de robot om lymfevaten te hechten aan veneuze vaten om zo verlichting in het lymfoedeem te geven (meer informatie in onze patiënten folder). We hebben toestemming om dit onderzoek uit te breiden met in totaal nog 40 vrouwen. Vrouwelijke patiënten met secundair lymfoedeem in de arm na borstkanker komen mogelijk in aanmerking om deel te nemen. Op het lymfespreekuur wordt gekeken naar de inclusiecriteria voor mogelijke deelname.    Zie ook deze Video Reportage  (Laatste Update : Maart 2019)  https://thelymphtrial.com/

 

BORSTRECONSTRUCTIE MET HERSTEL VAN HET GEVOEL : DBR-NERVES studie

Contactpersoon: Hansje Smeele, onderzoeker plastische chirurgie hansje.smeele@mumc.nl

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie wordt de invloed van zenuwherstel bij DIEP-borstreconstructies op het gevoel in de borst onderzocht. Deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig over twee even grote groepen verdeeld: de ene groep patiënten krijgt een DIEP-borstreconstructie zonder zenuwherstel en de andere groep krijgt een DIEP-borstreconstructie met zenuwherstel. Na de operatie wordt het gevoel in de borst over een periode van twee jaar op vijf momenten gemeten. Daarnaast wordt een aantal keer een vragenlijst over kwaliteit van leven afgenomen. Op basis van de resultaten van de huidige studie zullen wij over zo’n vier jaar een uitspraak kunnen doen over de invloed van zenuwherstel op terugkeer van het gevoel in de gereconstrueerde borst.

Wenst u een borstreconstructie met gebruik van uw eigen weefsel? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor deelname aan deze studie. Tijdens het reconstructiespreekuur zal uw plastisch chirurg nagaan of u voldoet aan de deelnamecriteria. U mag dan zelf besluiten of u mee wil doen of niet.

Sluit de enquête