Tijdens de zwangerschap

Preconceptie (voor de zwangerschap)

Als een van de ouders of een van de kinderen schisis heeft, is er een herhalings kans op het krijgen van een kind met schisis. De afdeling Klinische Genetica kan voor u onderzoeken of er een bekende erfelijke afwijking betrokken is bij het ontstaan van schisis. Bij de meeste patiënten worden er geen (bekende) genetische afwijking gevonden. Voor meer informatie kunt u vragen om doorverwezen te worden naar de Klinisch Geneticus voor een risico inventerisatie in uw situatie. 

Tijdens de zwangerschap

Als aanstaande ouder vraagt u zich wellicht af of uw kind gezond is. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren, maar een klein aantal heeft een lichamelijke afwijking of erfelijke aandoening. Daarom kunt u uw baby voor de geboorte laten onderzoeken. Hiervoor bestaat er in Nederland een bevolkingsonderzoek. Dit bevolkingsonderzoek heet: prenatale screening. Door middel van prenatale screeningsonderzoeken  kunnen verschillende ziekten en aandoeningen worden ontdekt. Daardoor kunt u een goede beslissing nemen over eventuele vervolgstappen. Artsen en Verloskundigen en ook u zelf krijgen de kans om de zorg en behandeling tijdens en na de zwangerschap aan te passen.

3d Echo, schisis, schisisteam mumc, maastricht, booi, bato
3D echo kindje met enkelzijdige cheilognathoschisis

Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind, maar het kan u ook ongerust maken en voor moeilijke keuzes stellen. Daarom krijgt u uitgebreid informatie over de onderzoeken van uw Verloskundige, Gynaecoloog of Huisarts. U bepaalt altijd zelf of u een screening wilt laten doen en of u, bij een ongunstige uitslag, vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk gewenst moment uit het onderzoek stappen. Voor verdere informatie over mogelijkheden naar diagnostiek verwijzen we naar de folder. Ook bij uw Gynaecoloog kunt u uw vragen kwijt.

Prenatale Schisisteam

Een van de onderdelen die worden gecontroleerd tijdens de prenatale screening is de aan of afwezigheid van schisis. Door de expertise en verbeterde techniek in echografie worden de meeste schisissen waarbij de lip bij betrokken is tijdens dit onderzoek ontdekt. Het prenatele team kan u verder informeren over de gevolgen voor u en uw kind en u helpen om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Het prenatale team van het MUMC+ bestaat uit een Gynaecoloog, Klinisch Geneticus, Plastisch Chirurg, Medisch Psycholoog. Een gesprek met de Medisch Psycholoog en eventueel ook de Plastisch Chirurg wordt geadviseerd.

Sluit de enquête