Leden schisisteam Maastricht

Het schisisteam Maastricht bestaat uit een vaste groep specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van schisis. Een schisis behandeling kenmerkt zich door verschillende behandelartsen, waarbij verschillende specialisten betrokken zijn. Tijdens het schisisteam spreekuur zien u en uw kind alle betrokken specialisten samen en wordt het behandelplan besproken. Het schisisteam Maastricht kenmerkt zich door een hechte, toegewijde en vaste groep specialisten.
Graag stellen wij u voor aan de diverse specialisten:

Leden Schisis Team, foto uit 2019
Leden Schisis Team; foto uit 2019
Casemanager

De casemanager regelt de organisatorische zaken binnen het team. Als centraal aanspreekpunt vormt zij het contact tussen u en de leden van het schisisteam. Carmen Kleijnen is sedert 2009 onze casemanager. Ze is te bereiken op telefoon: 043-3876586 of schisisteam@mumc.nl.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Carmen Kleijnen, case manager
Anesthesist (kinder)

De anesthesist/anesthesioloog verzorgt de narcose tijdens de schisisingrepen. In het Maastricht UMC+ zijn vijf kinderanesthesisten die gespecialiseerd zijn in narcose geven van kleine kinderen. Op de afdeling worden de ouders en kind voorbereid voor de narcose en een van de ouders mag altijd mee naar de operatiekamer tot na de inleiding van de narcose. De anesthesist draagt ook zorg voor het behandelen van pijn in de postoperatieve periode. 

Audioloog

De audioloog onderzoekt vanaf de geboorte regelmatig het gehoor. Deze controles worden indien mogelijk gecombineerd met andere afspraken of met een bezoek aan de schisispoli. Als er sprake is van een gehoorverlies geeft de audioloog in samenspraak met de KNO-arts (keel-, neus- en oorarts) een behandeladvies. Een goed gehoor is van belang voor de spraakontwikkeling. Soms is het nodig om buisjes te plaatsen in de trommelvliezen. Uw KNO-arts kan u hier verder in adviseren.

Gynaecoloog

De gynaecoloog is met name betrokken in het prenatale schisisteam. Schisis wordt steeds vaker gezien op de 20 weken screeningsecho en het Maastricht UMC+ is een expertise-centrum voor prenatale diagnostiek middels aanvullend (3D) echografisch onderzoek om de ernst van de schisis en andere aangeboren afwijkingen op te sporen. Tevens kunnen zij genetisch materiaal verkrijgen voor aanvullende onderzoeken op aangeboren erfelijke aandoeningen. Vaak worden geen genetische afwijkingen gevonden bij schisis. De gynaecoloog kan u het beste verder informeren over deze aanvullende onderzoeken. Naar wens wordt er een afspraak op korte termijn met andere leden van het prenataal schisisteam (medisch psycholoog, klinisch genetica en plastisch chirurg) geregeld, zodat ouders over de verwachte behandelingen verder geïnformeerd kunnen worden. 

Kaakchirurg

De kaakchirurg werkt nauw samen met de orthodontist, ze volgen samen de kaakgroei en tandontwikkeling. In geval van gnathoschisis (kaak) sluit de kaakchirurg de spleet met bot (meestal vanuit de heup). Het tijdstip hiervan is afhankelijk van de tandontwikkeling en vindt meestal plaats rond de leeftijd van 9-10 jaar. Eventuele afwijkingen van de kaakstand kan de kaakchirurg corrigeren bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Het ontbreken van een tand kan soms met behulp van implantaten worden verholpen. Mw. Drs. V.C.M.L. Timmer is de kaakchirurg die betrokken is bij de schisisbehandeling. De afdeling kaakchirurgie heeft een uitgebreide ervaring met oncologische en aangeboren kaakafwijkingen en in samenwerking met de orthodontist is het vrijwel altijd mogelijk om een mooi gebit te maken. 

timmer
Keel-, Neus- en Oorarts (KNO)

De KNO arts richt zich op problemen in het keel-, neus- en oorgebied. Bijvoorbeeld slechthorendheid als gevolg van vocht achter de trommelvliezen. Bij een afwijkende gehoorgang kan de KNO arts ook met externe hulpmiddelen het gehoor optimaliseren. Indien er spraak-/taalontwikkelingsstoornissen zijn dan kan de KNO arts in samenwerking met de logopedisten aanvullend onderzoek doen naar de precieze oorzaak hiervan en het behandelplan aansturen. Dr. J.W. Brunings en Mw. Dr. J.C.C. Widdershoven zijn beide laryngoloog en gespecialiseerd in schisis en in moeilijke ademweg bij kinderen.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, brunings, KNO
widdershoven
Kinderarts

De kinderarts onderzoekt en volgt de lichamelijke ontwikkeling en kijkt of er meer aangeboren afwijkingen zijn. Als zich problemen voordoen op meerdere gebieden zorgt deze specialist voor de coördinatie. Verbonden aan het schisisteam is Mw. Dr. M. Klaassens, kinderarts gespecialiseerd in kinderen met aangeboren en/of erfelijke aandoeningen.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Merel klaasens, kinderarts
Klinisch geneticus

De klinisch geneticus of erfelijkheidsdeskundige onderzoekt of de schisis op zichzelf staat óf voorkomt in het kader van een syndroom. De klinisch geneticus kan de ouders ook vertellen wat het herhalingsrisico is bij een eventuele volgende zwangerschap. Bij kinderwens van een schisispatiënt(e) kan de klinisch geneticus een uitspraak doen op het verwachte herhalingsrisico. Mw. Dr. M. Sinnema is klinisch geneticus.

sinnema
Logopedist

De logopedist biedt vanaf de geboorte begeleiding bij voedingsproblemen. Vanaf de leeftijd van twee jaar vindt onderzoek plaats naar de spraak- en taalontwikkeling. Schisisteam MUMC+ heeft al jaren een vaste logopedist, Mw. M.J.M, Verbeek, met veel ervaring. De logopedist verzorgt diagnostisch onderzoek van spraak- en taalproblemen bij schisiskinderen. Naast de diagnosestelling kan zij ook een logopedist bij u in de buurt adviseren/aansturen bij de logopedische behandeling.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Maud verbeek, logopedie
Orthodontist

Bij schisis waarbij de kaak betrokken is kunnen er verschillende scenarios optreden. Ter plaatse van de kaakspleet kan er een tand teveel, te weinig, afwijkend van vorm of normaal doorkomen. Tevens kan er ruimtegebrek en/of een afwijkende stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak aanwezig zijn. De orthodontist volgt samen met de kaakchirurg de ontwikkeling van de tanden. Tijdens het wisselen van de melktanden naar het blijvend gebit wordt er gestart met een beugel. Voor het uitbreken van de blijvende hoektand sluit de kaakchirurg de losse kaakonderdelen met het plaatsen van een bottransplantaat in de kaakspleet. Na het doorkomen van de blijvende hoektand door het bottransplantaat zal de orthodontist weer starten met een beugel om zo een mooi gebit te maken. Met moderne technieken binnen de orthodontie is het vrijwel voor elke patiënt(e) mogelijk om een mooi gebit te krijgen. Drs. N. Vrijens is sinds vele jaren werkzaam in ons team en heeft veel ervaring met behandelen van kinderen met schisis. Hij kan ook adviseren naar welke orthodontist u kunt gaan in uw eigen omgeving.

vrijens
Plastisch chirurg

De plastisch chirurg verricht de operaties voor het sluiten van de lip en/of het gehemelte. Ook als er later correcties nodig zijn, bijvoorbeeld aan de lip, de neus of in de keel ter verbetering van de spraak, voert de plastisch chirurg deze operaties uit. Dr. D.I. Booi is sinds begin van zijn vervolgopleiding tot plastisch chirurg in 2008 actief betrokken geweest bij de zorg van schisiskinderen door nauw samen te werken met zijn voorganger Drs. Bato. Na zijn specialisatie tot plastisch chirurg heeft hij nog verschillende cursussen en stages gevolgd in grote schisiscentra in het buitenland en heeft hij zich verder gespecialiseerd in de complexe neuscorrectie (waaronder schisis) en neusreconstructie (bv na verwijderen van een huidtumor). Voor een second opinion met betrekking tot neuscorrectie en/of persisterende fistels in het gehemelte kunt u ook bij Dr. Booi terecht.

Dr. R.M. Schols is sinds het begin van zijn vervolgopleiding tot plastisch chirurg in 2017 betrokken bij de zorg van schisiskinderen. Na zijn specialisatie tot plastisch chirurg is hij in het Maastricht UMC+ aangesteld met de focus op schisis chirurgie en secundaire neuscorrecties.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Darren Booi, schisischirurg, plastisch chirurg
Rutger Schols website
Psycholoog

De psycholoog helpt u en uw kind bij het leren omgaan met de aangeboren afwijking. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en biedt hulp als hier vragen over zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, opvoeding en schoolkeuze. Mw. Drs. B.L.M. Ottenhoff is sedert 1997 lid van ons team.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, brigitte Ottenoff, medisch psycholoog
Sluit de enquête