Leden schisisteam Maastricht

Het schisisteam Maastricht bestaat uit een vaste groep specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van schisis. Een schisis behandeling kenmerkt zich door verschillende behandelartsen, waarbij verschillende specialisten betrokken zijn. Tijdens het schisisteam spreekuur zien u en uw kind alle betrokken specialisten samen en wordt het behandelplan besproken. Het schisisteam Maastricht kenmerkt zich door een hechte, toegewijde en vaste groep specialisten.
Graag stellen wij u voor aan de diverse specialisten:

team 04.2023
Casemanager

De casemanager regelt de organisatorische zaken binnen het team. Als centraal aanspreekpunt vormt zij het contact tussen u en de leden van het schisisteam. Carmen Kleijnen is sedert 2009 onze casemanager. Ze is te bereiken op telefoon: 043-3876586 of schisisteam@mumc.nl.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Carmen Kleijnen, case manager
Anesthesist (kinder)

De anesthesist/anesthesioloog verzorgt de narcose tijdens de schisisingrepen. In het Maastricht UMC+ zijn vijf kinderanesthesisten die gespecialiseerd zijn in narcose geven van kleine kinderen. Op de afdeling worden de ouders en kind voorbereid voor de narcose en een van de ouders mag altijd mee naar de operatiekamer tot na de inleiding van de narcose. De anesthesist draagt ook zorg voor het behandelen van pijn in de postoperatieve periode. 

Audioloog

De audioloog onderzoekt vanaf de geboorte regelmatig het gehoor. Deze controles worden indien mogelijk gecombineerd met andere afspraken of met een bezoek aan de schisispoli. Als er sprake is van een gehoorverlies geeft de audioloog in samenspraak met de keel-, neus- en oor- (KNO) arts een behandeladvies. Een goed gehoor is van belang voor de spraakontwikkeling. Soms is het nodig om buisjes te plaatsen in de trommelvliezen. Uw KNO-arts kan u hier verder in adviseren.

Gynaecoloog (perinatoloog)

De gynaecoloog is met name betrokken in het prenatale schisisteam. Schisis wordt steeds vaker gezien op de 20 weken screeningsecho en het Maastricht UMC+ is een expertise-centrum voor prenatale diagnostiek middels aanvullend (3D) echografisch onderzoek om de ernst van de schisis en andere aangeboren afwijkingen op te sporen. Tevens kunnen zij genetisch materiaal verkrijgen voor aanvullende onderzoeken op aangeboren erfelijke aandoeningen. Vaak worden geen genetische afwijkingen gevonden bij schisis. De gynaecoloog kan u het beste verder informeren over deze aanvullende onderzoeken. Naar wens wordt er een afspraak op korte termijn met andere leden van het prenataal schisisteam (medisch psycholoog, klinisch genetica en plastisch chirurg) geregeld, zodat ouders over de verwachte behandelingen verder geïnformeerd kunnen worden. Dr. C. Willekes is als gynaecoloog-perinatoloog betrokken bij het schisis team.

willekes

Keel-, Neus- en Oor- (KNO) arts

De KNO arts richt zich op problemen in het keel-, neus- en oorgebied. Bijvoorbeeld slechthorendheid als gevolg van vocht achter de trommelvliezen. Bij een afwijkende gehoorgang kan de KNO arts ook met externe hulpmiddelen het gehoor optimaliseren. Indien er spraak-/taalontwikkelingsstoornissen zijn dan kan de KNO arts in samenwerking met de logopedisten aanvullend onderzoek doen naar de precieze oorzaak hiervan en het behandelplan aansturen. Mw. Dr. J.C.C. Widdershoven en Dr. J.W. Brunings zijn beide laryngoloog en gespecialiseerd in schisis en in moeilijke ademweg bij kinderen.

widdershoven
brunings
Kinderarts (Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen)

De kinderarts onderzoekt en volgt de lichamelijke ontwikkeling en kijkt of er meer aangeboren afwijkingen zijn. Als zich problemen voordoen op meerdere gebieden zorgt deze specialist voor de coördinatie. Verbonden aan het schisisteam is Mw. Dr. M. Klaassens en Drs. E.J.M. Janssen zijn kinderarts gespecialiseerd in kinderen met erfelijke en/of aangeboren aandoeningen.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Merel klaasens, kinderarts
janssen
Klinisch geneticus

De klinisch geneticus of erfelijkheidsdeskundige onderzoekt of de schisis op zichzelf staat óf voorkomt in het kader van een syndroom. De klinisch geneticus kan de ouders ook vertellen wat het herhalingsrisico is bij een eventuele volgende zwangerschap. Bij kinderwens van een schisispatiënt(e) kan de klinisch geneticus een uitspraak doen op het verwachte herhalingsrisico. Mw. Dr. M. Heijligers en Mw. Dr. M. Sinnema zijn als klinisch geneticus betrokken bij het schisisteam.

heijligers klin gen
sinnema
Logopedist

De logopedist biedt vanaf de geboorte begeleiding bij voedingsproblemen. Vanaf de leeftijd van twee jaar vindt onderzoek plaats naar de spraak- en taalontwikkeling. Het schisisteam heeft al jaren vaste logopedisten, Mw. M.J.M, Verbeek en Mw. S.A.D. Caenen-Drummen met veel ervaring. De logopedist verzorgt diagnostisch onderzoek van spraak- en taalproblemen bij schisiskinderen. Naast de diagnosestelling kan zij ook een logopedist bij u in de buurt adviseren/aansturen bij de logopedische behandeling.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Maud verbeek, logopedie
caenen
Mondziekten-Kaak-Aangezichts- (MKA) chirurg

De MKA-chirurg werkt nauw samen met de orthodontist en tandarts Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT), ze volgen samen de kaakgroei en tandontwikkeling. In geval van gnathoschisis (kaak) sluit de MKA-chirurg de spleet met bot (vanuit de heup of kin). Het tijdstip hiervan is afhankelijk van de tandontwikkeling en vindt meestal plaats rond de leeftijd van 9-10 jaar. Eventuele afwijkingen van de kaakstand kan de MKA-chirurg corrigeren bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Het ontbreken van een tand kan soms met behulp van implantaten worden verholpen. Mw. Drs. V.C.M.L. Timmer en Prof. dr. dr. P.A.W.H. Kessler zijn de MKA-chirurgen die betrokken zijn bij de schisisbehandeling. De afdeling MKA-chirurgie heeft een uitgebreide ervaring met oncologische en aangeboren kaakafwijkingen en in samenwerking met de orthodontist en tandarts CBT is het vrijwel altijd mogelijk om een mooi gebit te maken. 

timmer
prof. Kessler

Mondhygiënist

De mondhygiënisten van het Maastricht UMC+ behandelen patiënten op verwijzing van de MKA-chirurg en/of de Tandarts van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Bij al deze patiënten wordt de mond uitgebreid gereinigd en wordt een, op de patiënt toegespitst, advies gegeven om de mondhygiëne zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Mw. A.H.P. Schreurs-Breuer en Mw. L. van den Heuvel zijn als mondhygiënist betrokken bij het schisisteam.

schreurs-breuer
van den heuvel
Orthodontist en Tandarts Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Bij schisis waarbij de kaak betrokken is kunnen er verschillende scenarios optreden. Ter plaatse van de kaakspleet kan er een tand teveel, te weinig, afwijkend van vorm of normaal doorkomen. Tevens kan er ruimtegebrek en/of een afwijkende stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak aanwezig zijn. De orthodontist en tandarts CBT volgen samen met de kaakchirurg de ontwikkeling van de tanden. Tijdens het wisselen van de melktanden naar het blijvend gebit wordt er gestart met een beugel. Voor het uitbreken van de blijvende hoektand sluit de kaakchirurg de losse kaakonderdelen met het plaatsen van een bottransplantaat in de kaakspleet. Na het doorkomen van de blijvende hoektand door het bottransplantaat zal de orthodontist weer starten met een beugel om zo een mooi gebit te maken. Met moderne technieken binnen de orthodontie is het vrijwel voor elke patiënt(e) mogelijk om een mooi gebit te krijgen. Drs. C.L.J.M. Krutzen is werkzaam als orthodontist in ons team en heeft ruime ervaring met behandelen van kinderen met schisis. Zij kan ook adviseren naar welke orthodontist u kunt gaan in uw eigen omgeving. Drs. R.F.S. Schreurs is als tandarts CBT (Centrum Bijzondere Tandheelkunde) en maxillofaciaal prothesist schisis nauw betrokken bij de schisiszorg.

krutzen ortho
schreurs
Plastisch chirurg

De plastisch chirurg verricht de operaties voor het sluiten van de lip en/of het gehemelte. Ook als er later correcties nodig zijn, bijvoorbeeld aan de lip, de neus óf in de keel ter verbetering van de spraak, voert de plastisch chirurg deze operaties uit. Voor een second opinion met betrekking tot neuscorrectie en/of persisterende fistels in het gehemelte kunt u ook bij de plastisch chirurg terecht. Dr. D.I. Booi is sinds begin van zijn vervolgopleiding tot plastisch chirurg in 2008 actief betrokken geweest bij de zorg van schisiskinderen door nauw samen te werken met zijn voorganger Drs. Bato. Na zijn specialisatie tot plastisch chirurg heeft hij nog verschillende cursussen en stages gevolgd in grote schisiscentra in het buitenland en heeft hij zich verder gespecialiseerd in de complexe neuscorrectie (waaronder schisis) en neusreconstructie (bv na verwijderen van een huidtumor). Prof. dr. R.M. Schols is sinds het begin van zijn vervolgopleiding tot plastisch chirurg in 2017 nauw betrokken bij de zorg van schisiskinderen. Na zijn specialisatie tot plastisch chirurg is hij in het Maastricht UMC+ aangesteld met de focus op kinderplastische chirurgie en schisis, waaronder ook secundaire lip- en neuscorrectie. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA). Hij is tevens werkzaam als (kinder) plastisch chirurg in het Universitair Ziekenhuis Brussel en als klinisch professor Plastische Heelkunde verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Geneeskunde en Farmacie.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, Darren Booi, schisischirurg, plastisch chirurg
schols
Psycholoog

De psycholoog helpt u en uw kind bij het leren omgaan met de aangeboren afwijking. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en biedt hulp als hier vragen over zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, opvoeding en schoolkeuze. Mw. Drs. B.L.M. Ottenhoff is sedert 1997 lid van ons team. Mw. Dr. R. Wassenberg is tevens als psycholoog betrokken bij het schisisteam.

leden schisisteam MUMC, Maastricht, brigitte Ottenoff, medisch psycholoog
wassenberg
Sluit de enquête