Borstsparende behandeling

Afhankelijk van de soort tumor is het soms mogelijk dat een tumor lokaal wordt weggehaald, terwijl de rest van de borst behouden kan blijven.  Vaak volgt er dan wel een nabehandeling met Radiotherapie. De Chirurgie in dit geval wordt ook wel Oncoplastische Chirurgie genoemd, omdat deze operaties altijd in nauwe samenwerking met de Mammachirurg (=oncologische borstchirurg) worden gedaan.  De planning van de ingreep gebeurt door zowel de Mammachirurg als de Plastisch Chirurg.  De Mammachirurg zal de tumor weghalen terwijl de Plastisch Chirurg een plan zal opstellen om het defect op een zo esthetisch mogelijke manier te herstellen.  Er wordt hierbij goed overlegd tussen beide Chirurgen welke insnedes op de huid en de borst gemaakt zullen worden.  Hierbij wordt het plan gevolgd, waarbij enerzijds het weghalen van de tumor niet in het gedrang komt en anderzijds de borst nog op een mooie manier kan worden gereconstrueerd.

De Plastisch Chirurg heeft enkele technieken voorhanden om, afhankelijk van waar het defect zich bevindt, nog een symmetrisch en cosmetisch resultaat te bekomen.  Hij/zij zal in de eerste plaats de aangedane zijde zo goed mogelijk herstellen met hetzij borst lift technieken, hetzij volume herstellende technieken.  Een optie is ook om later de gezonde zijde aan te passen in grootte en vorm, aan de aangedane zijde.  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u van nature uit erg grote borsten heeft.  Het kan dan praktischer zijn om ineens beide borsten te verkleinen.

U kan over de oncoplastische mogelijkheden meer informatie vinden in onze patiëntenfolder:

Sluit de enquête