Lip-/neus correctie

Lip-/neuscorrectie

Als er op latere leeftijd, bij voorkeur op volwassen leeftijd, nog correcties gewenst zijn aan lip- en of neus, dan wordt dit door de plastisch chirurg uitgevoerd. De plastisch chirurg bespreekt vooraf uitvoerig de mogelijkheden en verwachtingen.

Sluit de enquête