Aangezichtsverlamming

Wat is een aangezichtsverlamming?

Een aangezichtsverlamming (facialisparese) wordt veroorzaakt door schade aan de aangezichtszenuw (ofwel ‘nervus facialis’) ten gevolge van een ziekte of ongeval. U heeft twee aangezichtszenuwen, één aan elke helft van uw gezicht. Beide aangezichtszenuwen zorgen normaal gesproken onder andere voor symmetrische gelaatsexpressie (mimiek) van het gezicht en het sluiten van de ogen. Verlamming van één aangezichtszenuw zorgt voor verlammingsverschijnselen tijdelijk of blijvend van aard in een deel van het gezicht en kan gepaard gaan met een of meer van de volgende symptomen: 

 • scheef, asymmetrisch gezicht;
 • problemen met het sluiten van het oog;
 • laaghangende wenkbrauw;
 • laaghangende mondhoek, waardoor moeite met praten, slikken en lachen;
 • traanvloed, speekselvloed of verminderde smaakt voorste deel tong.
Aangezichtschirurgie

Oorzaken aangezichtsverlamming

In ongeveer de helft van de gevallen ontstaat een aangezichtsverlamming zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Doorgaans treedt er na een paar maanden spontaan herstel op. Andere oorzaken zijn: 

 • oorontsteking;
 • schedelletsel na een ongeval;
 • letsel na een operatie aan de speekselklier of oor;
 • het gordelroosvirus rond de oorschelp;
 • een tumor die op de zenuw drukt;
 • tekenbeetzieke (ziekte van Lyme).

 

Sluit de enquête