Gehemeltespleet (palatoschisis)

Als bij uw kind alleen het gehemelte geheel of gedeeltelijk gespleten is, heeft dit gevolgen voor onder meer de voeding en de spraakontwikkeling. De Plastisch Chirurg zal een spleet in het gehemelte sluiten als uw kind tussen de zes en twaalf maanden oud is. Het tijdstip van opereren wisselt echter per kind. Welke techniek de Chirurg zal kiezen hangt af van de breedte van de spleet. Het harde en zachte gehemelte worden in één operatie gesloten. Tijdens de gehemelte sluiting wordt ook het spierweefsel gereconstrueerd. 

Voorbeelden palatoschisis oplopend in ernst

palatoschisis, gehemelte spleet, hazelip, schisisteam, MUMC, Booi
Palatoschisi, harde gehemelte is incompleet, zachte gehemelte is compleet. U-vorm type palatoschisis
palatoschisis, gehemelte spleet, hazelip, schisisteam, MUMC, Booi
Palatoschisi, harde gehemelte is incompleet, zachte gehemelte is compleet. V-vorm type palatoschisis
palatoschisis, gehemelte spleet, hazelip, schisisteam, MUMC, Booi
Submukeuze palatoschisis

 

 

 

 

 

 

De meeste kinderen met een palatoschisis hebben een vrom van cheilognathoschisis. Een palatoschisis kan ook geïsoleerd voorkomen en kan in ernst verschillen. De ernst van het type schisis heeft invloed op het te behalen resultaat. De kans op een spraakcorrigerende ingreep is aanwezig bij een palatoschisis. Het komt ook voor dat er geen schisis is van het palatum maar dat de aansturing van de spieren gestoord is in het zachte gehemelte. Bij deze groep patienten wordt soms ook een spraakcorrigerende ingreep uitgevoerd. 

Behandelprotocol gehemeltespleet (palatoschisis)
Sluit de enquête