Behandelprotocol schisisteam Maastricht

De behandeling van schisis is afhankelijk van de type en ernst van de schisis. Om meer inzicht te geven en het individuele behandelplan beter toe te lichten is het protocol per type schisis aangegeven. We hopen hiermee dat ouders en hun kinderen meer inzicht en duidelijkheid krijgen in hun zorgtraject. Het is belangrijk om u te realiseren dat niet elke schisis en elk kind identiek zijn en dat er enige variabiliteit mogelijk is zodat de zorg het beste past bij de individuele situatie. De behandelplannen zijn een leidraad en de behandeling kan afwijken indien nodig. De vervolgstappen beschreven in deze behandelplannen worden bij elk bezoek aan de schisispoli met u besproken zodat u elke keer wordt geïnformeerd en op de hoogte gesteld van de te ondernemen stappen in de toekomst. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Schisisbehandeling bij een volledige lip, kaak en gehemelte schisis kenmerkt zich door 4 fasen van behandeling, die elk even belangrijk zijn voor een succesvol behandeltraject. Fase 1 beperkt zich tot de eerste levensjaar waarbij de eerste operatie gepland wordt. De eerste fase wordt afgesloten bij leeftijd van 1 jaar met een bezoek aan de schisisteam. In fase 2 ligt de nadruk op de spraak- en taalontwikkeling. Dit geldt met name voor een schisis waarbij het gehemelte betrokken is. In de 3de fase ligt de nadruk op tandontwikkeling en kaakstand en dit wordt zonodig met een beugel behandeld. Indien er ook sprake is van een kaakspleet worden in deze fase de losse kaakonderdelen operatief gesloten door middel van een bottransplantaat. De vierde en afsluitende fase betreft de volwassen-leeftijd en hierbij ligt de nadruk op eventuele litteken en/of neuscorrecties. Indien door de verdere groei een afwijkende stand van de boven en of onderkaak is ontstaan, kan dit afhankelijk van de situatie met een beugel of een kaakstand operatie gecorrigeerd worden.

Bij een kind met schisis zijn dus altijd  één, maar meestal meer operaties noodzakelijk.

Vanuit een intensieve samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Radboudumc op het gebied van schisis, worden patiënten in beide centra volgens hetzelfde protocol behandeld met een laagdrempelige mogelijkheid tot interdisciplinair overleg in hun eigen academisch ziekenhuis. Bij de behandeling van schisis zijn diverse specialismen betrokken, waaronder plastisch chirurgie, mondziekten- kaak- en aangezichtschirurgie, keel- neus- oorheelkunde, audiologie, logopedie, kindergeneeskunde en psychologie. Door deze nauwere multidisciplinaire samenwerking komt kennis en expertise van de twee UMC’s bij elkaar in het bieden van de beste zorg aan kinderen met een erfelijke en /of aangeboren afwijking van het gezicht.

De behandelprotocollen van de verschillende typen schisis: lipspleet (cheiloschisis), lip-kaakspleet (cheilognathoschisis), lip-kaak-gehemeltespleet (cheilognathopalatoschisis) en gehemeltespleet (palatoschisis) treft u aan in de PDF bestanden op deze pagina.

Sluit de enquête