Academische Alliantie Schisiszorg

Samenwerking schisisteams Maastricht UMC+ en Radboudumc

 

Het Maastricht UMC+ MosaKids kinderziekenhuis werkt voor de zorg voor kinderen met een schisis samen met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis onder de naam Academische Alliantie Schisiszorg.

Bij de behandeling van schisis zijn diverse specialismen betrokken, waaronder keel- neus- en oorheelkunde, audiologie, logopedie, kindergeneeskunde, genetica, mond- kaak en aangezichtschirurgie, orthodontie en tandheelkunde, plastische chirurgie en psychologie. Door deze nauwe multidisciplinaire samenwerking komt kennis en expertise van de twee UMC’s bij elkaar in het bieden van de beste zorg aan kinderen met een aangeboren afwijking van het gezicht. 

 

Dezelfde zorg op twee locaties

Er is een maandelijks multidisciplinair overleg (MDO) waar zowel de zorgverleners van het Maastricht UMC+ als van het Radboudumc aan deelnemen. Tijdens dit MDO delen we kennis en vragen we elkaar om advies. We bespreken complexe casuïstiek en de behandelprotocollen zijn op elkaar afgestemd. Dit maakt het mogelijk om dezelfde zorg te bieden op twee locaties. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten per jaar waar de expertise met elkaar wordt gedeeld. We bundelen onze krachten ook op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Door samen te werken en onze expertise met elkaar te delen, bieden we in de regio Zuid-Oost Nederland hoog-specialistische schisiszorg.

 

Wat betekent dit voor de patiënt?

Dankzij deze intensieve samenwerking kunnen patiënten rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg, dicht bij huis. De zorg en het behandeltraject is op beide locaties hetzelfde. Als uw kind onder behandeling is bij het Maastricht UMC+ dan wordt de zorg verleend door het eigen schisisteam in Maastricht.

Een enkele keer kan een patiënt vanuit het Maastricht UMC+ verwezen worden naar het Radboudumc, of andersom, omdat het de behandeling van de patiënt ten goede komt, maar dit gebeurt altijd in overleg. 

 

Privacy

Voor het bespreken van casuïstiek worden patiëntgegevens geanonimiseerd. Alleen als het nodig is voor de behandeling en als u toestemming geeft voor het delen van de gegevens van uw kind, worden gegevens uitgewisseld met het Radboudumc.

Hier vindt u meer informatie over hoe het Maastricht UMC+ MosaKids kinderziekenhuis omgaat met patiëntgegevens.

Hier vindt u meer informatie over hoe het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis omgaat met patiëntgegevens.

 

Over de Academische Alliantie

Het Maastricht UMC+ en Radboudumc vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding. Onze missie en visie op de gezondheidszorg liggen dicht bij elkaar: we willen vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame zorg en bijdragen aan de gezondheid van mensen, in onze regio Zuid en Oost Nederland en daarbuiten.

mosakids
amalia
Sluit de enquête