Schisis

Leden schisisteam MUMC

Leden schisisteam MUMC

Schisisteam MUMC bestaat uit een vaste groep specialisten die betrokken is bij de behandeling van schisis. Schisisbehandeling kenmerkt zich door verschillende behandelfasen waarbij de verschillende specialisten betrokken zijn. Bij de schisisteam spreekuren zien u en uw kind alle betrokken specialisten samen en wordt de behandelplan besproken. Schisisteam MUMC kenmerkt zich door een hechte, toegewijde en vaste groep specialisten. Graag stellen wij u aan de diverse specialisten voor!

 

Casemanager leden schisisteam MUMC, Maastricht, Carmen Kleijnen, case managerMw. C. Kleijnen

De casemanager regelt de organisatorische zaken binnen het team. Als centraal aanspreekpunt vormt zij het contact tussen u en de leden van het schisisteam. Carmen Kleijnen is sedert 2009 onze casemanager. Ze is te bereiken op telefoon: 043-3876586 of schisisteam@mumc.nl

Anesthesist (kinder)

De anesthesists (anesthesioloog) verzorgt de narcose tijdens de schisisingrepen. In het MUMC+ zijn er vijf kinderanesthesisten die gespecialiseerd zijn in narcose geven van kleine kinderen. Op de afdeling wordt de ouders en kind voorbereid voor de narcose en een van de ouders mag altijd mee naar de operatiekamer tot na de inleiding van de narcose. De anesthesist draagt ook zorg voor het behandelen van pijn in de postoperatieve periode. 

Audioloog

De audioloog onderzoekt vanaf de geboorte regelmatig het gehoor. Deze controles worden indien mogelijk gecombineerd met andere afspraken of met een bezoek aan de schisispoli. Als er sprake is van een gehoorverlies geeft hij in samenspraak met de KNO-arts (keel-, neus-en oorarts) een behandeladvies. Een goed gehoor is van belang voor de spraak ontwikkeling. Soms is het nodig om buisjes te plaatsen in de trommelvliezen. Uw KNO-arts kan u hier verder in adviseren.

Gynaecoloog

De gynaecoloog is met name betrokken in het prenatale schisisteam. Schisis wordt steeds vaker gezien op de 20 weken screeningsecho en de MUMC is een expertice centra voor prenatale diagnostiek middels aanvullend (3D) echografisch onderzoek om de ernst van de schisis en andere aangeboren afwijkingen op te sporen. Tevens kunnen zij genetisch materiaal verkrijgen voor aanvullende onderzoeken op aangeboren erfelijke aandoeningen. Vaak wordt geen genetische afwijkingen gevonden bij schisis en de gynaecoloog kan u het beste verder informeren over deze aanvullende onderzoeken. Naar wens wordt er een afspraak op korte termijn met andere leden van het prenataal schisisteam (medisch psycholoog, klinisch genetica en plastisch chirurg) geregeld zodat ouders over de verwachte behandelingen verder geinformeerd kunnen worden. 

Kaakchirurg leden schisisteam MUMC, Maastricht, kessler, kaakchirurg, mond kaak en aangezicht chirurgie, MKA-chirurgProf. dr. P.A.W.H. kessler leden schisisteam MUMC, Maastricht, wilkert, kaakchirurg, mond kaak en aangezicht chirurgie, MKA-chirurgdr. C. Wilkert

De kaakchirurg werkt nauw samen met de orthodontist, ze volgen samen de kaakgroei en tand ontwikkeling. In geval van gathoschisis (kaak) sluit de kaakchirurg de spleet met bot (meestal vanuit de heup). De tijdstip hiervan is afhankelijk van de tandontwikkeling en vind meestal plaats rond de leeftijd van 9-10 jaar. Eventuele afwijkingen van de kaakstand kan hij corrigeren bij het bereiken van volwassen leeftijd. Het ontbreken van een tand kan soms met behulp van implantaten worden verholpen. Prof. dr. P.A.W.H. kessler en dr. C. Wilkert zijn de kaakchirurgen betrokken bij de schisisbehandeling. De afdeling kaakchirurgie heeft een uitgebreide ervaring met oncologische en aangeboren kaak afwijkingen en in samenwerking met de orthodontist is het vrijwel altijd mogelijk om een mooi gebit te maken. 

Keel-, Neus- en Oorarts (KNO) leden schisisteam MUMC, Maastricht, baijens, KNOMw. dr. L.W.J. Baijens leden schisisteam MUMC, Maastricht, brunings, KNODrs. J.W. Brunings

De KNO arts richt zich op problemen in het keel-, neus- en oorgebied. Bijvoorbeeld slechthorendheid als gevolg van vocht achter de trommelvliezen. Bij afwijkende gehoorgang kan de KNO arts ook met externe hulpmiddelen het gehoor optimaliseren. Indien er spraaktaal ontwikkelenstoornissen zijn dan kan de KNO arts in samenwerking met de logopedisten aanvullend onderzoek doen naar de precieze oorzaak hiervan en het behandelplan aansturen. Mw. dr. L.W.J. Baijens en Drs. J.W. Brunings zijn beide laryngoloog en gespecialiseerd schisis en in moeilijke ademweg bij kinderen.

Kinderarts leden schisisteam MUMC, Maastricht, Merel klaasens, kinderartsDr. M. Klaassensleden schisisteam MUMC, Maastricht, Jaap Schrander, case managerDr. J. Schrander

De kinderarts onderzoekt en volgt de lichamelijke ontwikkeling en kijkt of er meer aangeboren afwijkingen zijn. Als zich problemen voordoen op meerdere gebieden zorgt hij voor de coördinatie. Verbonden aan het schisisteam zijn Dr J.J.P. Schrander en  Mw. M. Dr. Klaassens beiden zijn kinderartsen en gespecialiseerd in kinderen met aangeboren en/ of erfelijke aandoeningen.

 

Klinisch geneticus leden schisisteam MUMC, Maastricht, stumpel, klinische geneticaProf. dr. C.T.R.M. Stumpel

De klinisch geneticus of erfelijkheidsdeskundige onderzoekt of de schisis op zichzelf staat of voorkomt in het kader van een syndroom. De klinisch geneticus kan de ouders ook vertellen wat het herhalingsrisico is bij een eventuele volgende zwangerschap. Bij kinderwens van eenschisispatient(e) kan de klinisch geneticus een uitspraak doen op het verwachte herhalingsrisico. Prof. dr. C.T.R.M. Stumpel is klinisch geneticus, kinderarts en hoofd van de Polikliniek Klinische Genetica.

 

Logopedie        

leden schisisteam MUMC, Maastricht, maddy van baal, logopedieMw. M.E.P.M. Baal van-Smeetsleden schisisteam MUMC, Maastricht, Marylene frints, logopedieMw. M.H.M. Frintsleden schisisteam MUMC, Maastricht, Maud verbeek, logopedieMw. M.J.M. Verbeek De logopedist biedt vanaf de geboorte begeleiding bij voedingsproblemen. Vanaf de leeftijd van twee jaar vindt onderzoek plaats naar de spraak- en taalontwikkeling. Schisisteam MUMC heeft al jaren een vaste groep van logopedisten, Mw. M.E.P.M. Baal van-Smeets, Mw. M.H.M. Frints, en Mw. M.J.M, Verbeek allen met veel ervaring. De logopedisten verzorgen diagnostisch onderzoek van spraak- en taalproblemen bij schisiskinderen. Naast de diagnosestelling kunnen zij ook een logopedist bij u in de buurt adviseren\ aansturen bij de logopedische behandeling.

 

Orthodontist leden schisisteam MUMC, Maastricht, dick robbe, OrthodontistDrs. D. Robbe

Bij schisis waarbij de kaak betrokken is kunnen er verschillende scenarios optreden. Ter plaatse van de kaakspleet kan er een tand teveel, te weinig afwijkend van vorm of normaal doorkomen. Tevens kan er ruimte gebrek en/ of een afwijkende stand van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak aanwezig zijn. De orthodontist volgt samen met de kaakchirurg de ontwikkeling van de tanden. Tijdens het wisselen van de melktanden naar het blijvend gebit wordt er gestart met een beugel. Voor het uitbreken van de blijvende hoektand sluit de kaakchirurg de losse kaakonderdelen met het plaatsen van een bot-transplantaat in de kaakspleet. Na het doorkomen van de blijvende hoektand door het bottransplantaat zal de orthodontist weer starten met een beugel om zo een mooi gebit te maken. Met moderne technieken binnen de orthodontie is het vrijwel voor elke patient(e) mogelijk om een mooi gebit te krijgen. Drs. H.C.M.B. Robbe is sinds vele jaren werkzaam in ons team en heeft veel ervaring met behandelen van kinderen met schisis. Hij kan ook adviseren naar welke orthodontist u kunt gaan in uw eigen omgeving.

Plastisch chirurgleden schisisteam MUMC, Maastricht, Darren Booi, schisischirurg, plastisch chirurgDr. D.I. Booi

De plastisch chirurg verricht de operaties voor het sluiten van de lip en/of het gehemelte. Ook als er later correcties nodig zijn, bijvoorbeeld aan de lip, de neus of in de keel ter verbetering van de spraak voert de plastisch chirurg deze uit. Dr. D.I. Booi is sinds begin van zijn vervolgopleiding tot plastisch chirurg in 2008 actief betrokken geweest bij de zorg van schisiskinderen door nauw samen te werken met zijn voorganger drs Bato. Na zijn specialisatie tot plastisch chirurg heeft hij nog verschillende cursussen en stages gevolgd in grote schisiscentra in het buitenland en heeft hij zich verder gespecialiseerd in de complexe neuscorrectie ( waaronder schisis) en neusreconstructie (bv na verwijderen van een huidtumor). Voor een second opinion met betrekking tot neuscorrectie en/ of persisterende fistels in het gehemelte kunt u ook bij dr Booi terecht.

 Psycholoog leden schisisteam MUMC, Maastricht, brigitte Ottenoff, medisch psycholoogMw. Drs. B.L.M. Ottenhof

De psycholoog helpt u en uw kind bij het leren omgaan met de aangeboren afwijking. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en biedt hulp als hier vragen over zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, opvoeding en schoolkeuze. Mw. Drs. B.L.M. Ottenhof is sedert 1997 lid van ons team.